Rejestracja +48 52 522 82 25

Biopsja Prostaty

Strona Główna → Biopsja Prostaty

Szybkie wykrycie raka gruczołu krokowego

Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna i pozwala szybko zapobiegać ewentualnym chorobom. Niestety ale coraz częściej pojawiają się przypadki zachorowania na raka, w tym raka prostaty. Wśród przyczyn tej choroby wymienia się czynniki genetyczne, czy też starszy wiek. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie i leczenie raka prostaty, które daje szanse na całkowite wyleczenie. Pomocna okazuje się w tym celu biopsja płynna prostaty, która pozwala dokonać prawidłowej oceny zdrowia pacjenta oraz ułatwia ustalenie ewentualnego leczenia. Stała się ona bardzo popularna min. dlatego, iż jest to badanie nieinwazyjne.

Wykonywane biopsje prostaty:

Czym jest płynna biopsja prostaty?

Miarodajną i wygodną metodą, która pozwoli wskazać osobę z wysokim ryzykiem raka stercza jest płynna biopsja prostaty – Test SelectMDx. Pozwala na uniknięcie kłopotliwych i bolesnych badań. Dzięki tej innowacyjnej metodzie można szybko określić dalsze postępowanie.

Jest to badanie, które wykonuje się z próbki moczu, tak więc jest nieinwazyjne. Dzięki niemu można wytypować chorego do inwazyjnej diagnostyki raka gruczołu krokowego. Ukazuje ono ekspresję dwóch genów, które wiążą się z rakiem prostaty. Podczas tego badania określany jest poziom mRNA DLX1 oraz HOXC6 (genetycznych biomarkerów).

Również może zostać wykryty wysoki poziom PSA, który jest zazwyczaj pierwszym elementem ostrzegawczym świadczącym o nowotworze. Czasem jego wysoki poziom jest efektem zapalenia prostaty. Tak więc w celu właściwej diagnozy należy wynik badania skonsultować z lekarzem, który pokieruje dalszą diagnostyką. Często na tej podstawie lekarz decyduje o wykonaniu pierwszej lub powtórnej biopsji prostaty. W ocenie choroby bierze się pod uwagę również wiek pacjenta, rozmiar prostaty oraz czynnik ryzyka występowania raka w rodzinie. Dzięki Testowi SelectMDx można odróżnić pacjentów z podwyższonego ryzyka raka gruczołu krokowego od osób z grupy niskiego ryzyka wystąpienia tej choroby.